Information on Cookies

En "cookie" är en fil som lagras i din dator och som identifierar dig gentemot olika webbplatser. Vi använder cookies för två syften;

  • Besöksstatistik på webbplatsen. Vi använder Google Analytics som verktyg för detta. (Läs mer om Google Analytics)
  • Komma ihåg inloggade redaktörers identitet.

Alla cookies på webbplatsen skickas enbart tillbaka till samma webbplats.

Om cookies på Wikipedia

Ansvar

Ansvarig för sidor för bonnier.se är Ammi Bohlin.


This site uses cookies to provide you with the best website experience as possible. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more about cookies