Kunddata.bonnier.se

Information om Bonniers behandling av personuppgifter

Här på kunddata.bonnier.se finns komplett och uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom Bonnierkoncernen.

Där hänvisning sker till webbplatsen kunddata.bonnier.se i samband med villkor för köp, beställning eller registrering, så utgör informationen på denna webbplats en del av villkoren.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av företag inom Bonnierkoncernen kan det finnas särskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Information om det ges i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls. För Bonnierföretag utanför Sverige gäller de villkor som anvisas i det aktuella landet.

Bonnierkoncernens moderföretag är Bonnier AB, med organisationsnummer 556508- 3663. Koncernen bedriver sin verksamhet inom medieområdet. De företag som ingår i koncernen framgår under fliken Företag & Varumärken här på bonnier.se. Nedan i denna text används samlingsnamnet Bonnier för koncernen och dess dotterbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen.

Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. 

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Om cookies

Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.  Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för respektive Bonnier-produkt, se information i produkten. Ett urval av de största kundtjänsterna finns här.

Texterna ovan ändrades under hösten 2013. Under en övergångsperiod kan tidigare versioner av samtyckestexter vara i bruk varvid de villkoren gäller.

Texten på kunddata.bonnier.se och sättet vi behandlar personuppgifter kan utvecklas över tiden. Även om Bonnier informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på www.kunddata.bonnier.se för aktuell version.

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till

”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm.”

Senast ändrad: 2015-02-10

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies