Garanterar framtiden.

Vår gemensamma riktning är att framtidssäkra Bonnier som ett långsiktigt starkt medieföretag med en kärna i journalistik och berättande.

Tomas Franzén, CEO Bonnier AB

 

VAD BONNIER STÅR INFÖR är genuint utmanande. För att klara vår överlevnad och bli ett ledande digitalt mediehus måste vi både arbeta effektivare och smartare i vår gamla affär, och samtidigt vara mer innovativa än någonsin i att utveckla våra medier och skapa nya tjänster.

VI BEHÖVER SNABBT ÖKA våra nya och digitala intäkter. 2015 var för Bonnier ett första steg på den vägen. Ett år då vi visade att vi klarar balansen mellan att investera i framtiden och leverera lönsamhet här och nu. Samtidigt som vi investerat stenhårt i digital omställning nådde vi ett resultat på en dryg miljard, väl i linje med vår plan.

UNDER 2015 INLEDDE VI vår rörelse mot målet att hälften av våra intäkter år 2020 ska komma från nya och digitala intäktskällor. 2015 var den siffran drygt 20 procent jämfört med 15 procent föregående år.

MED DE VARUMÄRKEN OCH den talang som finns inom Bonnier så har vi alla möjligheter att lyckas, och viktigast, det är helt i våra egna händer. Vi effektiviserar, återinvesterar och arbetar med vår organisation och kultur genom ökat fokus på teknik, nya affärer, internt samarbete och framför allt på våra kunder.

Annonser fortsätter att vara en stor och viktig intäktskälla, men det är framför allt hos kunderna, inte annonsörerna, som jag tror att vi kan växa.

JOURNALISTIK KOMMER AV ALLT att döma vara en mindre andel av Bonniers verksamhet om tio år än det varit historiskt, men journalistik och berättande fortsätter ändå att vara en del av Bonniers kärna och av företagets identitet.

LYCKAS VI INTE ÖKA våra digitala intäkter snabbt så kommer vi om bara några år få svårt att vara trovärdiga som långsiktigt mediebolag. En av våra chefredaktörer beskrev en period av dåliga resultat i en journalistisk verksamhet som ”en våt filt” över hela den redaktionella verksamheten. Och jag tror verkligen att det stämmer. Ekonomisk stabilitet är en förutsättning för långsiktighet och för starka och självständiga medier.

VI ÄR OCH FÖRBLIR ETT mediebolag som är stolta över vår roll i samhället och vad vi bidrar med i form av starka, oberoende medier. En mångfald av röster är en förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Tomas Franzén,
Vd Bonnier AB


Tomas Franzén

Garanterar framtiden.

Ett år då vi visade att vi klarar balansen mellan att investera i framtiden och leverera lönsamhet här och nu.

Bonniers affärsområden

Bonniers affärsområden.

Intäkterna låg i linje med förväntningarna, och det gjordes stora investeringar i utveckling av tjänster och teknologi.

Finansiellt resultat 2015

Finansiellt resultat 2015.

Bonnier AB:s operativa resultat för 2015 uppgick till 1 008 Msek vilket ger en EBITA-marginal på 3,9 procent.

Närmare kunden.

Träffa tre Bonnierföretag som växer med hjälp av ett starkt konsumentfokus.

Media är vår business

Media är vår business.

Historieberättande och journalistik är fortfarande hjärtat i Bonniers verksamhet, säger styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier.

Lever som vi lär.

Läs mer om några initiativ och projekt som speglar Bonniers kärnvärden och sociala ansvarstagande.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies