Media är vår business.

Från Bonniers ursprung i en bokhandel 1804, förblir berättande och journalistik hjärtat i verksamheten när vi omvandlas till ett ledande digitalt mediehus.

Ägarfamiljen i New York City, 2012.

”Bonnier ska vara en förening av företagsamhet och en vilja att bidra till ett inkluderande kunskapssamhälle.”

Det vi vill.

Som ägare till Bonnier har vi flera mål. Ett är naturligtvis att våra verksamheter ska vara ekonomiskt framgångsrika. Men det målet balanseras också av en idé om vad våra företag ska vara.

Bonniers verksamhet har sitt ursprung i bokutgivning och journalistik. Det har gett våra företag en roll i utvecklingen av litteratur, underhållning, information och opinionsbildning i de länder där våra verksamheter finns. Redan från starten har entreprenörskap och företagsbyggande varit en lika naturlig del av Bonnier som det litterära och journalistiska hantverket.

VÅR VISION HANDLAR även framåt om både kommersiell framgång och om verksamheternas innehåll. Vi vill dels att Bonnier ska fortsätta att utvecklas som ett långsiktigt, lönsamt och familjeägt företag, dels att det bland våra företag ska finnas ledande journalistiska och publicistiska verksamheter som bidrar till öppna, inkluderande samhällen med fri åsiktsbildning.

Medan en del branschkollegor överger journalistik och berättelser för andra onlineverksamheter väljer vi att fortsätta vara ett medieföretag.

VI TROR ATT ÄGARNAS ENGAGEMANG, och de värden som företaget är sprunget ur, fortsätter att vara viktigt för företaget, och att familjens och företagets historia är tätt sammanbundna.

Nu befinner vi oss i en tid av krävande omvälvning. För att säkra företagets fort- satta konkurrenskraft och relevans har vi som mål att snabbt öka den andel av vår omsättning som kommer från digitala intäktskällor, från dagens 20 procent till 50 procent år 2020. Går det då att kombinera snabb förändring med ett långsiktigt perspektiv? Ja, det är vi övertygade om. Som ägare vill vi bidra genom att aldrig välja kortsiktig lönsamhet framför långsiktig styrka.

UNDER 2015 gjordes stora investeringar i framtiden, inte minst i teknisk utveckling.

För att säkra Bonnier framåt kommer vi även att överväga förvärv och avyttringar som komplement till den omställning vi gör inom våra företag. Första veckan under 2016 meddelades försäljningen av Børsen, Danmarks ledande affärstidning. Det är en mycket fin verksamhet, som stadigt har förbättrat resultatet, och som är ohotad nummer 1 i det danska näringslivet. Ändå bedömde vi att affären skulle stärka Bonnier, genom att skapa resurser för tillväxt inom mer renodlat digitala verksamheter.

UNDER DE KOMMANDE ÅREN kommer Bonnier att investera och växa inom områden där vi inte tidigare har varit. Inte minst inom kunskapsintensiva tjänster. Under 2015 förvärvades aktiemajoriteten i det danska e-learningföretaget Clio Online, en framgångssaga som levererar digitala läromedel till 90 procent av Danmarks grundskolor. Vår förhoppning är att Clio ska kunna växa snabbt i Sverige och på vägen förändra den svenska skolan, där digitaliseringen ännu har lämnat ett förvånansvärt svagt avtryck.

Lyckas det, så vore det ett fantastiskt uttryck för vad vi vill att Bonnier ska vara; en förening av företagsamhet och en vilja att bidra till ett inkluderande kunskapssamhälle, där varje individ ges en möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Carl-Johan Bonnier,
Styrelseordförande Bonnier ABTomas Franzén

Garanterar framtiden.

Ett år då vi visade att vi klarar balansen mellan att investera i framtiden och leverera lönsamhet här och nu.

Bonniers affärsområden

Bonniers affärsområden.

Intäkterna låg i linje med förväntningarna, och det gjordes stora investeringar i utveckling av tjänster och teknologi.

Finansiellt resultat 2015

Finansiellt resultat 2015.

Bonnier AB:s operativa resultat för 2015 uppgick till 1 008 Msek vilket ger en EBITA-marginal på 3,9 procent.

Närmare kunden.

Träffa tre Bonnierföretag som växer med hjälp av ett starkt konsumentfokus.

Media är vår business

Media är vår business.

Historieberättande och journalistik är fortfarande hjärtat i Bonniers verksamhet, säger styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier.

Lever som vi lär.

Läs mer om några initiativ och projekt som speglar Bonniers kärnvärden och sociala ansvarstagande.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies