Närmare kunden.

Ett nystartat företag, ett annat som växt digitalt via förvärv och ett tredje som lanserat en för den svenska marknaden helt ny produkt. BookBeat, Bonnier Business Polska och Refunder har samtliga under 2015 på olika sätt satt digitala kundgrupper i fokus.

”Det är klart att man vill ha en bra deal. Jag kollar alltid först på Refunder om det finns något erbjudande. Man tjänar ju en del pengar men man kanske i och för sig handlar mer.” 

- Refunder-kunden Alexandra Aspgren, Vendelsö.

 

Pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det är det budskap cashback­tjänsten Refunder har försökt hamra in hos den svenska allmänheten sedan starten i april 2014. Nu börjar polletten trilla ner och antalet medlemmar växer stadigt.

– Våra utmaningar sedan starten har varit att bygga varumärket och rekrytera medlemmar, säger Refunders vd Fredrik Ohlsson.

– Det har handlat om att få folk att förstå att vårt erbjudande är just så bra som det är, att det inte finns någon hake. Vår strategi har gått ut på att vara super­konsekventa i budskapet och målet är att få folk att göra sitt första köp.

Refunder är en tjänst som kopplar ihop konsumenter med e-handel. E-handelsföretagen ger provision på köp som görs via Refunder. Konsumenterna får hälften av provisionen i form av återbäring insatt på sitt konto, Refunder tar hand om den andra hälften.

– Så egentligen är det e-butikerna som är våra kunder, men det är medlemmarna vi kommunicerar med, säger Fredrik Ohlsson.

Med hjälp av Bonnier Growth Media har Refunder fått tillgång till kanaler inom Bonniersfären som TV4, Expressen och tidskrifter.

– Det har varit avgörande för fram­gången. Vi hade inte kunna göra det här på egen hand eller med en annan partner, konstaterar Fredrik Ohlsson.

För framgång har det blivit. Antalet medlemmar har på ett och ett halvt år vuxit till 119 000 och de anslutna e-butikerna täcker i princip alla områden. ­Medianmedlemmen är en 37-årig kvinna bosatt i storstad.

– Det genomsnittliga värdet för ett e-handelsköp är 830 kronor, men för våra medlemmar är snittet 1 291 kronor. Om man ser på returer skickas i genomsnitt 30 procent av varorna tillbaka, bland våra medlemmar skickas endast 15 procent i retur. Det säger sig självt att Refunders medlemmar är värdefulla för butikerna.

– Vi har inga som helst problem med att rekrytera butiker. Det hela är riskfritt för dem eftersom de bara betalar ut sin återbäring om det blir köp. Alla vinner på konceptet, säger Fredrik Ohlsson.

Att lära sig att optimera de olika kanalerna för kommunikation har varit en konstant läroresa för Refunder. Företaget har opererat i ett 20-tal olika kanaler och Fredrik Ohlsson betecknar det hela som ”en djungel”.

Nu gäller det för Refunder att aktivera sina medlemmar och få dem att handla mer, allt enligt principen att merförsäljning kostar mindre än nyförsäljning. Det sker genom segmentering där medlemmarna får personligt utformade erbjudanden.

– Men här kan vi bli bättre. Vi vill att våra medlemmar ska vara omgärdade av en skön e-handelsbubbla och få anpassade erbjudanden, säger Fredrik Ohlsson.  

 

Medan det för Refunder har varit en utmaning att ­marknadsföra en i Sverige helt ny tjänst, gäller det för det ­nyetablerade företaget BookBeat att ta andelar på en redan existerande men snabbt växande marknad. De första användarna regist­rerade sig i slutet av 2015 och en bred lansering inleds under andra kvartalet 2016.

BookBeat är en tjänst som erbjuder sina prenumeranter möjlighet att via en app läsa och lyssna på böcker direkt i mobilen.

– Det finns redan en marknad för den här typen av tjänst och för Bonnier Books är etableringen av BookBeat ett sätt att vara med och driva utvecklingen framåt, säger BookBeats vd Niclas Sandin.

– Det som är unikt med satsningen är att vi redan från början bygger en tjänst och organisation som kan anpassas till och hantera kommande förändringar, både vad gäller den tekniska utvecklingen och kundbeteendet. Därför kommer mer än hälften av vår kompetens att vara tekniska utvecklare.

Utvecklingen startade i mars 2015 och redan i slutet av november fanns en första version av appen ute. Ett begränsat antal användare inbjöds att testa den och komma med feedback och reaktionerna har inte uteblivit. Förutom boktips om vilka böcker de önskar i appen har användarna bidragit med förslag på nya funktioner som läggs till löpande för varje ny version som släpps.

– Den stora utmaningen har varit att hålla uppe tempot i utvecklingsarbetet och hantera förväntningarna på den första versionen. Vi bestämde tidigt att det viktigaste för oss var att snabbt nå marknaden och väl där, med riktiga kunders feedback, våga experimentera och skapa den bästa tjänsten. Att försöka hitta den perfekta lösningen på alla kunders problem vid skrivbordet tror jag riskerar att göra en organisation handlingsförlamad, säger Niclas Sandin.

BookBeats två målgrupper är dels vana användare av digitala boktjänster, dels nyfikna som ännu inte provat på. För att hitta prenumeranter kommer företaget att söka samarbeten med digitala tjänster som de tilltänkta kunderna redan har. Och självklart kommer man att utnyttja det faktum att BookBeat är en del av Bonnierkoncernen och leta interna samarbeten.

– När vi väl börjar få in prenumeran­ter på tjänsten gäller det att bli bäst på att presentera rätt innehåll för rätt personer och se till att de verkligen använder tjänsten. Vi ska inte bli gymkortet man använder en gång och aldrig mer, vi vill bli en del av människors vardag, säger Niclas Sandin.

BookBeat är en långsiktig satsning som, när tjänsten etablerats i Sverige, ska ta steget ut på en internationell marknad. Redan nu tittar Niclas Sandin på vilka marknader som kan tänkas ha potential och vilka nya vägar för marknads­föring som krävs.

”Just nu lyssnar jag mest på böckerna om Nelly Rapp som är en monsteragent. Det är spännande och roligt. Jag lyssnar varje kväll när jag ska lägga mig men också när jag bygger med lego eller ritar.”  

- Vide Eriksson, 8 år, BookBeatfan från Sköndal.

 

Ett företag som redan 2015 tog steget ut på en ny marknad är Bonnier Business Polska. I och med två förvärv finns företaget nu på en ny, digital och mer konsumentinriktad marknad, något som lett till att mer än hälften av företagets intäkter 2015 kom från digitala medier.

– Den digitala utvecklingen har inneburit en stor utmaning och tvingat oss att tänka ett steg extra. Vilka behov har vår målgrupp digitalt och vad är den beredd att betala för?, säger Bonnier Business Polskas vd Patricia Deyna.

– Det stod tidigt klart att vi inte kunde växa organiskt utan vi började se oss om efter något nytt som skulle kunna förändra vår position på den polska marknaden.

Företaget hade fram till 2015 nästan enbart byggt på Dagens industri-konceptet med papperstidning, webbportal och en omfattande eventverksamhet. I januari 2015 förvärvades portalen Bankier.pl, som är en ledande finansiell och ekonomisk portal riktad till både professionella, som investerare, och till konsumenter. Bland annat har portalen ett mycket uppskattat verktyg där man kan jämföra landets banker och deras produkter med varandra och ett affiliate network som kopplar samman annonsörer med ägare till webbplatser.

– I och med förvärvet av Bankier.pl breddade vi vår målgrupp så att den inte, som tidigare, enbart var B2B utan nu även B2C. Det har inneburit en klart förbättrad marknadsposition samt ökat trafiken till våra portaler, säger Patricia Deyna.

I september breddade sig företaget ytterligare genom förvärvet av Arslege.pl, som är en tjänst som erbjuder förberedande prov för blivande jurister och andra högstatusyrken.

– Vår strategi har hela tiden varit att växa digitalt och att uppnå synergier med vår existerande verksamhet. Närmast kommer vi att satsa på att utveckla eventverksamheten i de två nya företagen – det är ett område där vi har stor erfarenhet. Det kan också bli aktuellt att utveckla någon ny produkt på området onlinetester, säger Patricia Deyna, som betonar att hennes medarbetare varit nyckeln till de framgångsrika förvärven.

– Ett team med gemensamma mål, en kostnadseffektiv struktur och en plan för integration är avgörande för lyckade förvärv.

”Puls Biznesu erbjuder sina kunder alla moderna verktyg som hjälper kunderna att hålla sig uppdaterade on-the-go. Vi har ett kunnande om hur man skapar ett högkvalitativt innehåll som baserar sig på: pålitligtet, kunskapsdjup och snabbhet.”  

- Puls Biznesus journalist Eugeniusz Twarog

Tomas Franzén

Garanterar framtiden.

Ett år då vi visade att vi klarar balansen mellan att investera i framtiden och leverera lönsamhet här och nu.

Bonniers affärsområden

Bonniers affärsområden.

Intäkterna låg i linje med förväntningarna, och det gjordes stora investeringar i utveckling av tjänster och teknologi.

Finansiellt resultat 2015

Finansiellt resultat 2015.

Bonnier AB:s operativa resultat för 2015 uppgick till 1 008 Msek vilket ger en EBITA-marginal på 3,9 procent.

Närmare kunden.

Träffa tre Bonnierföretag som växer med hjälp av ett starkt konsumentfokus.

Media är vår business

Media är vår business.

Historieberättande och journalistik är fortfarande hjärtat i Bonniers verksamhet, säger styrelsens ordförande Carl-Johan Bonnier.

Lever som vi lär.

Läs mer om några initiativ och projekt som speglar Bonniers kärnvärden och sociala ansvarstagande.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies