Bonniers koncernfackliga råd.

Kontaktytan mellan facket och ledningen. 

Bonniers koncernfackliga råd, BKR, är till för att utbyta information med Bonnier AB:s ledning.

Verksamheten grundas på ett avtal mellan koncernen och BKR samt gällande EES-regler för koncernråd. Avtalet gäller anställda inom företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland där Bonnier är majoritetsägare.

En gång per år arrangerar BKR en koncernfacklig konferens för överläggningar mellan fackliga företrädare och för information från koncernledningen.

BKR består av tolv ledamöter. De nio svenska väljs på den koncernfackliga konferensen ur LO-gruppen, journalistgruppen och tjänstemannagruppen. På varje konferens utser en av grupperna sina ledamöter för tre år. Tre av de svenska ledamöterna är även personalrepresentanter i Bonnier AB:s styrelse och tre är suppleanter.

En ledamot från vardera Norge, Danmark och Finland utses i särskild ordning av de lokala fackliga organisationerna i respektive land.

BKR sammanträder normalt dagen före Bonnier AB:s styrelsesammanträden, dock minst fyra gånger per år. Rådet träffar då koncernledningen och sammanträder dessutom internt. I bland gör BKR studiebesök eller träffar chefer för olika delar av koncernen.

Vill du kontakta Bonniers koncernfackliga råd?

Logga in på Bonnier Intranet för en lista över de som ingår från de olika fackförbunden.

<< Tillbaka till Organisation.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies